BAPE x Razer A Bathing Ape Tee White | XXXL | New with Tags

BAPE x Razer A Bathing Ape Tee White | XXXL | New with Tags nuclearfridge ?id=28126891606175
BAPE x Razer A Bathing Ape Tee White | XXXL | New with Tags nuclearfridge ?id=21329831231647
BAPE x Razer A Bathing Ape Tee White | XXXL | New with Tags nuclearfridge ?id=21329831166111
BAPE x Razer A Bathing Ape Tee White | XXXL | New with Tags nuclearfridge ?id=21329831592095
BAPE x Razer A Bathing Ape Tee White | XXXL | New with Tags nuclearfridge ?id=21142743974047
BAPE x Razer A Bathing Ape Tee White | XXXL | New with Tags nuclearfridge ?id=21329831690399
BAPE x Razer A Bathing Ape Tee White | XXXL | New with Tags nuclearfridge ?id=21329831329951
BAPE x Razer A Bathing Ape Tee White | XXXL | New with Tags nuclearfridge ?id=21329831362719
BAPE x Razer A Bathing Ape Tee White | XXXL | New with Tags nuclearfridge ?id=21329831526559
BAPE x Razer A Bathing Ape Tee White | XXXL | New with Tags nuclearfridge ?id=21329831559327
BAPE x Razer A Bathing Ape Tee White | XXXL | New with Tags nuclearfridge ?id=21329831428255

BAPE

$134.00 
SKU: 1G73-110-917

BAPE x Razer A Bathing Ape Tee White | XXXL | New with Tags

Condition is NEW, with Tags from Bape.

Ready to ship!